Design PortfolioADDRESS

  • Address: 55 Richards Dr,
    Midrand, Johannesburg 1685
  • Email: info@thaboera.co.za
  • Website:www.thaboera.co.za
  • Tel: +27 11 051 3906
  • Tel2: 011 695 4826
  • Fax: 086 600 5925